Financiën

Schoolkosten voor ouders in schooljaar 2017/2018.
De MR heeft instemming gegeven over de hoogte en bestedingen van de ouderbijdrage. Vooropgesteld dient te worden dat alle schoolkosten op basis van vrijwilligheid zijn. Per leerjaar zijn de kosten weergegeven.

De vrijwillige ouderbijdrage is vorig schooljaar van  € 62,50 naar € 65,00 gegaan. Gezien de bestedingen van de ouderbijdrage in schooljaar 2016-2017 is de vrijwillige bijdrage niet verhoogd en gehandhaafd op € 65,00.

Voorts wordt in de klassen waarin het vak CKV gegeven wordt (3 vmbo bb/kb, 4 mavo, 4havo en 4 vwo, wederom een vrijwillige bijdrage van de ouders gevraagd van € 5,00 t.b.v. culturele activiteiten i.h.k.v. het vak CKV.

De vrijwillige ouderbijdrage betreft bijdragen voor:
a. Activiteiten en evenementen: € 23,50
Sportevenementen (sportdagen ed)
Festiviteiten en feestdagen (oa kerstviering)
Cultuur en projecten (toneel/dansvoorstellingen,
Veilig internet/Cyberpesten, Veilig uitgaan, Veilig verkeer, ed)
Gebruik van internet en laptops

b. Excursies per leerjaar: € 31,50

c. Overige: € 10,00
Gebruik van een schoollocker/bagagekluis;
Leerlingenpas (incl. 10 afdrukken) voor kopieerapparaten en printers (kosten per kopie bedragen € 0,05;

Overige schoolkosten per leerjaar:

Brugklassen 1:
Borg boeken en kluissleutel: € 100,-
Vakexcursies € P.M. (wordt later geïnd, max. € 30,00 per leerling per jaar)

Leerjaar 2:
Vakexcursies € P.M. (wordt later geïnd, max. € 30,00 per leerling per jaar)
Geen verdere schoolkosten

Leerjaar 3:
Werkweek buitenland: € 355,00 (is voor gespaard)
Vakexcursies € P.M. (wordt later geïnd, max. € 30,00 per leerling per jaar)

Voor de klassen 3 kader en basis, de beroepsgerichte vakken:
Bijdrage aan gebruik en verbruik materialen;
gebruik werkkleding;                     € 30,00
gebruik veiligheidskleding;
Bijdrage aan Culturele activiteiten voor CKV  € 5,00

Leerjaar 4:
Grafische rekenmachine € 110,00 (VH)
Vakexcursies € P.M (wordt later geïnd, max. € 30,00 per leerling per jaar)
Uitwisseling met Tsjechië € P.M. (wordt later geïnd, voor beperkte groep TB -leerlingen) 

Voor  de klassen 4 kader en basis, de beroepsgerichte vakken:
Bijdrage aan gebruik en verbruik materialen;
gebruik werkkleding;                     € 30,00
gebruik veiligheidskleding;

Voor de klassen 4 mavo, 4 havo en 4 vwo:
Bijdrage aan Culturele activiteiten voor CKV  € 5,00

Leerjaar 5:
Meerdaagse excursie € 150,00 (H; op vrijwillige basis; wordt apart geïnd)
Meerdaagse excursie € 165,00 (V; op vrijwillige basis; wordt apart geïnd)
Vakexcursies € P.M (wordt later geïnd, max. € 30,00 per leerling per jaar)

Leerjaar 6:
Vakexcursies € P.M. (wordt later geïnd, max. € 30,00 per leerling per jaar)
N.B.1: In ieder leerjaar kunnen mentoractiviteiten plaatsvinden ( bijvoorbeeld een klasse-uitje). Deze kosten worden later geïnd en mogen het bedrag van € 20,00 per leerling per schooljaar niet overschrijden.
N.B.2: De inning van de gelden zal via Wis-collect (digitaal met IDEAL) plaatsvinden.

Spaarbedrag excursies derde klassen.
Voorstel is om het spaarbedrag voor klas 1 te handhaven op:  2 x € 67,50, 2 x €70,00, 1x € 75,00 + rente € 5,00 = totaal € 355,00)

RSG Ter Apel, de basis voor je toekomst

Vmbo techiek

Vmbo techiek

Techniek biedt jou ontzettend veel kansen. Als goed opgeleide en gemotiveerde technische vakman of -vrouw ben je bijna zeker van een mooie baan. Je leert het met vmbo Techniek op de RSG Ter Apel.

Bekijk meer
Vmbo Zorg & Welzijn

Vmbo Zorg & Welzijn

Jouw humor, jouw lef & jouw nieuwsgierigheid: dat is precies wat je nodig hebt om te gaan werken in de zorg & welzijn. Met onze vmbo-opleiding Zorg & Welzijn ziet jouw toekomst er hartstikke goed uit!

Bekijk meer
Mavo

Mavo

Met onze mavo-opleiding ben jij uitstekend voorbereid op het halen van een havodiploma of een middelbare beroepsopleiding in de techniek, zorg & welzijn, economie of landbouw. Je krijgt met name theorielessen.

Bekijk meer
Havo & vwo

Havo & vwo

Wil jij gaan studeren aan hbo of universiteit? Wij helpen je op weg naar een mooie toekomst met een gedegen havo of vwo vooropleiding.

Bekijk meer
Naar de 1e klas

Naar de 1e klas

Vind jij het ook zo spannend om van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te gaan? Wij helpen je graag om goed te wennen aan RSG Ter Apel. Zo houden we introductiedagen, krijg je steun van een

Bekijk meer