Financiën

WIS-collect

Voor de inning van bijdragen en verstrekkingen maken we gebruik van de online omgeving WIS Collect. De ouder(s)/verzorger(s) kunnen via WIS Collect een gepersonaliseerde factuur (vrijwillige bijdrage, borg, werkweek, excursies) afronden en betalen via bijv. IDEAL. In de laatste zomervakantieweek ontvangen de ouders/verzorgers een e-mail op het bij de RSG geregistreerde e-mailadres, waarmee men zonder inloggen op de persoonlijke WIS Collect omgeving terechtkomt. Hier kan digitaal worden gekozen voor de boeken-/kluissleutelborg en de vrijwillige ouderbijdragen en/of verstrekkingen. Vervolgens wordt er automatisch een factuur gegenereerd die ouders/verzorgers direct kunnen betalen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Verschillende activiteiten en schoolkosten worden niet gesubsidieerd door de rijksoverheid, de gemeente of het schoolbestuur. Om deze activiteiten toch uit te kunnen voeren, vraagt de school voor hetschooljaar 2022-2023 een vrijwillige bijdrage:
• € 99,- voor 3-vmbo bb/kb en 4 vmbo bb/kb;
• € 69,- voor de overige klassen.

Uit de ouderbijdrage 2022-2023 wordt bekostigd:
• Activiteiten en evenementen:
• sportevenementen
• festiviteiten, feestdagen
• cultuur, projecten
• excursies
• Overig:
• gebruik van een leerlingkluisje;
• verstrekking van een leerlingenpas aan nieuwe leerlingen (incl. 10 afdrukken) voor kopieerapparaten en printers;
• vakkleding/verbruiksmateriaal 3-vmbo.

Indien ervoor wordt gekozen om een deel van de ouderbijdrage niet te betalen, kan uw kind gewoon ingeschreven worden of ingeschreven blijven op onze school. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage kan nooit leiden tot het uitsluiten van deelname aan een activiteit.

Boeken, leer- en hulpmiddelen

De leermiddelen (schoolboeken en veel lesmaterialen) worden door de overheid bekostigd en zijn voor uw kind gratis. Het eigen boekenfonds van de RSG stelt de leermiddelen beschikbaar. Het betreft: leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken,
examentrainingen en examenbundels, eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s (als het voor dat leerjaar nodig is) en licentiekosten van digitaal leermateriaal. Voor het gebruik van de gratis lesmaterialen wordt een gebruikersovereenkomst aangegaan.

Schade aan de in bruikleen gegeven boeken komt voor rekening van de bruikleennemer. Er wordt een borgsom van € 100,- gevraagd voor schade. In dit bedrag is € 10,- begrepen als borg voor een te verstrekken kluissleutel. Indien borg is gestort, geldt deze voor de gehele schoolloopbaan. De maximale borgsom is bij twee of meer schoolgaande kinderen € 200,- De RSG zal over de borgsom geen rente vergoeden. Een model bruikleenovereenkomst schoolboeken is opgenomen op de website. Voor de cultuurpas CJP in alle klassen wordt een bijdrage gevraagd van € 5,-

Expliciet wordt vermeld:
Het betalen van de borg is geen voorwaarde voor verstrekking van het boekenpakket.

Overige lesmaterialen

Door het ministerie zijn als voorbeelden gegeven: atlas, woordenboek, laptops, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schrift en multomap, pennen en dergelijke.

Overige kosten

De overige zelf aan te schaffen leermiddelen blijven dus beperkt tot:
• Een goede passer, geodriehoek en de kosten van een rekenmachine. Vanaf de eerste klas geldt bij voorkeur Texas Instruments TI 30-XB of TI 30-XS ad ca. € 30,-.
• Leerlingen die in het schooljaar 2022-2023 plaats nemen in klas vwo 4 of havo 4 dienen als grafische rekenmachine voor de vakken wiskunde A, B, C of D één van de volgende typen aan te schaffen (+/- € 110,-):
• TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5.
• TI-Nspire CX vanaf versie OS 4.4.0.532 (alleen de versie zonder CAS).

Op havo en vwo zijn alleen nog grafische rekenmachines toegestaan waarop het mogelijk is het geheugen te blokkeren middels een examenstand. Dat houdt onder meer in dat applicaties, programma’s en (tekst)bestanden niet benaderbaar of bruikbaar zijn en dat een eventuele CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar zijn of een machine in examenstand staat.
• Voor lichamelijke opvoeding zijn een sportbroekje, sportshirt en aparte schoenen voor zaal en veld noodzakelijk.
• Voor CKV in havo 4, vwo 4 en vwo 5 dient een dummy tekenboek, A4 formaat, harde kaft, ongelinieerd, aangeschaft te worden.

Werkweek

Alle derdeklassers hebben een werkweek in het buitenland. We vinden deze, maar ook andere activiteiten, belangrijk omdat ze het schoolleven verrijken. Wanneer, om welke reden dan ook, niet kan worden deelgenomen aan de werkweek zal de school een alternatief programma aanbieden, waarmee vergelijkbare doelen worden bereikt. Voor doublanten bestaat de mogelijkheid voor de tweede keer deel te nemen aan de werkweek. De directie beoordeelt verzoeken van ouders/verzorgers over het niet-deelnemen van hun kind. Deze verzoeken kunnen gebaseerd zijn op medische of religieuze argumenten. Voor de werkweken kan worden gespaard in vijf termijnen van € 80,-. Als de leerling tussentijds de school verlaat, wordt het tot dan toe gespaarde bedrag volledig terugbetaald. Voor georganiseerde vakexcursies en de meerdaagse excursies in de bovenbouw van havo en vwo wordt van de ouders/verzorgers een bijdrage gevraagd, waaronder voor een meerdaagse excursie in havo 5: +/- € 185,- en in vwo 5: +/- € 210,-.

Het niet of slechts gedeeltelijk betalen van de bijdrage voor de werkweek of andere excursies kan niet leiden tot uitsluiten van deelname aan de werkweek.

Ter info; onderstaand de folder van stichting Leergeld.

RSG Ter Apel, de basis voor je toekomst

Vmbo techniek

Vmbo techniek

Techniek biedt jou ontzettend veel kansen. Als goed opgeleide en gemotiveerde technische vakman of -vrouw ben je bijna zeker van een mooie baan. Je leert het met vmbo Techniek op de RSG Ter Apel.

Bekijk meer
Vmbo Zorg & Welzijn

Vmbo Zorg & Welzijn

Jouw humor, jouw lef & jouw nieuwsgierigheid: dat is precies wat je nodig hebt om te gaan werken in de zorg & welzijn. Met onze vmbo-opleiding Zorg & Welzijn ziet jouw toekomst er hartstikke goed uit!

Bekijk meer
Mavo

Mavo

Met onze mavo-opleiding ben jij uitstekend voorbereid op het halen van een havodiploma of een middelbare beroepsopleiding in de techniek, zorg & welzijn, economie of landbouw. Je krijgt met name theorielessen.

Bekijk meer
Havo & vwo

Havo & vwo

Wil jij gaan studeren aan hbo of universiteit? Wij helpen je op weg naar een mooie toekomst met een gedegen havo of vwo vooropleiding.

Bekijk meer
Naar de 1e klas

Naar de 1e klas

Vind jij het ook zo spannend om van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te gaan? Wij helpen je graag om goed te wennen aan RSG Ter Apel. Zo houden we introductiedagen, krijg je steun van een

Bekijk meer