Aurelia Onderwijs

RSG Ter Apel is onderdeel van Stichting Aurelia (Aurelia Onderwijs). 
 
Code Goed Onderwijsbestuur 
De stichting is aangesloten bij de VO raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. Het College van Bestuur onderschrijft en volgt de Code Goed Onderwijsbestuur als lidmaatschapseis van de VO raad. De Code Goed Onderwijsbestuur VO is gebaseerd op vier principes:  

 • Verantwoordelijkheid 
 • Professionaliteit 
 • Integriteit 
 • Openheid 

Deze principes vormen de basis voor de wijze waarop het College van Bestuur belangen afweegt en koers bepaalt.  
 
Het College van Bestuur 
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor Aurelia Onderwijs en de daaronder vallende scholen en bepaalt het beleid in samenwerking met het directieoverleg, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en (externe) belanghebbenden. 
 
Raad van Toezicht.  
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de wijze waarop het College van Bestuur de stichting bestuurt. De Raad van Toezicht richt zich naar het belang van Aurelia Onderwijs, de daaronder vallende scholen en de samenleving. 

 

Samenstelling Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht van Aurelia Onderwijs bestaat uit 6 leden: 

 • de heer R. Bijlsma (voorzitter) 
 • de heer R. van Linschoten (vicevoorzitter) 
 • mevrouw G. Geitz 
 • mevrouw D. Katerberg 
 • de heer M. Beukers 
 • de heer G. Hidding 

Taken en bevoegdheden 
De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn terug te vinden in de statuten van de stichting en nader uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Toezicht. 
 
Commissies Raad van Toezicht 
De Raad kent 3 commissies. De commissies bespreken een specifiek domein van het toezicht en brengen advies uit aan de voltallige Raad van Toezicht.  

 • De auditcommissie  
  Deze commissie spreekt met het College van Bestuur over de begroting, de financiële rapportages en de jaarrekening en spreekt met de externe accountant over de jaarrekening. 
 • De commissie onderwijs & kwaliteit 
  Deze commissie spreekt met het College van Bestuur over de bestuurlijke kwaliteitszorg en Inspectieonderzoeken die op bestuurlijk of schoolniveau plaatsvinden. 
 • De remuneratiecommissie  
  Deze commissie voert functioneringsgesprekken met de leden van het College van Bestuur. 
   

Code Goed Toezicht 
De Raad van Toezicht onderschrijft de Code Goed Toezicht van VTOI-NVTK.  

 
Vergaderingen  
De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf keer per jaar aan de hand van een jaarplanning. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn openbaar en vinden plaats in de scholen van de stichting. 

Informatie over vergaderdata van de Raad van Toezicht zijn op te vragen bij de bestuurssecretaris, mw. R. Kartner. R.kartner@aurelia-onderwijs.nl  
 

Nevenfuncties 

Een overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht is hier te raadplegen. 

Meer weten?  
In onzestichtingsstatutenis uitgebreid terug te vinden hoe de stichting juridisch en bestuurlijk is georganiseerd. 

 

RSG Ter Apel, de basis voor je toekomst

Vmbo techniek

Vmbo techniek

Techniek biedt jou ontzettend veel kansen. Als goed opgeleide en gemotiveerde technische vakman of -vrouw ben je bijna zeker van een mooie baan. Je leert het met vmbo Techniek op de RSG Ter Apel.

Bekijk meer
Vmbo Zorg & Welzijn

Vmbo Zorg & Welzijn

Jouw humor, jouw lef & jouw nieuwsgierigheid: dat is precies wat je nodig hebt om te gaan werken in de zorg & welzijn. Met onze vmbo-opleiding Zorg & Welzijn ziet jouw toekomst er hartstikke goed uit!

Bekijk meer
Mavo

Mavo

Met onze mavo-opleiding ben jij uitstekend voorbereid op het halen van een havodiploma of een middelbare beroepsopleiding in de techniek, zorg & welzijn, economie of landbouw. Je krijgt met name theorielessen.

Bekijk meer
Havo & vwo

Havo & vwo

Wil jij gaan studeren aan hbo of universiteit? Wij helpen je op weg naar een mooie toekomst met een gedegen havo of vwo vooropleiding.

Bekijk meer
Naar de 1e klas

Naar de 1e klas

Vind jij het ook zo spannend om van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te gaan? Wij helpen je graag om goed te wennen aan RSG Ter Apel. Zo houden we introductiedagen, krijg je steun van een

Bekijk meer