Ziekmelden en verlofaanvraag

Ziekmelding.

Als een leerling door ziekte niet naar school kan komen, dan meldt een ouder/ verzorger dit vóór 08.30 uur telefonisch aan de school. De receptie is vanaf 07.45 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0599-581226. Ziekmelding via e-mail is niet toegestaan.
Dagelijks vindt controle plaats van absenties. Is uw zoon of dochter zonder opgave van reden niet op school, dan bellen wij naar huis.
Is uw zoon of dochter na het weekend nog steeds ziek, dan dient u de school opnieuw na het weekend vóór 08.30 uur te bellen. Leerlingen die tijdens een schooldag ziek naar huis gaan, melden zich af bij de receptie. Er wordt dan altijd contact opgenomen met de ouders/ verzorgers voordat wij een leerling naar huis laten gaan.

Naar de dokter, tandarts etc.

Moet uw zoon of dochter naar de dokter, tandarts, orthodontist etc. en kan deze afspraak niet buiten de lessen gemaakt worden, dan dient u dit van tevoren telefonisch of middels een ondergetekende brief door te geven aan de receptie.

Andere soorten van schoolverzuim.

Bij verzoeken om verlof vanwege bijvoorbeeld familieomstandigheden, rijexamen, bruiloft etc. dient u het verlof uiterlijk één schooldag van te voren schriftelijk of per e-mail aan te vragen via de teamleider.

Onderwijs

RSG Ter Apel

Oude Weg 41
9561 LB Ter Apel
Tel. : 0599-581226
Email : info@rsgterapel.nl
IBAN : NL51 ABNA 0486 9671 90

© RSG Ter Apel 2017 - Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer - Sitemap - Colofon - Contact